Concert Details

Song List

# Song Ragam Talam Composer
1 Dayanidhe Begada Adi Syama Sastri
2 Sri Maha Ganapathi Gowlai Misra Chapu Muthuswami Dikshithar
3 Sashi Vadana Bhakta Chandrajyothi Adi Thyagaraja
4 En neramum Devagandhari Adi Gopalakrishna Bharathi
5 Paraku Jesina Jujaahuli Adi Thyagaraja
6 Senthil Andavan Karaharapriya Rupakam Papanasam Sivan
7 Gowri Sukumari Vasantha Adi N.C.Krishnamacharyulu
8 RTP - Pahimam Parvathi Jayathi Dharmavathi followed by Ragamalika Chatusra jathi Triputa
9 Vitala Jagado Swami Desh Adi Purandara Dasar
10 He Gopalaka (Virutham) Bhavayami Gopalabalam Ragamalika - Yaman Kalyani Khanda Chapu Annamacharya
11 Jaliye Kinajanu Brindavana Saranga Adi Swathi Tirunal
12 Tillana
13 Mangalam