Concert Details

Song List

# Song Ragam Talam Composer
1 Korina Vara Ramapriya Roopakam Patnam Subramanya Iyer
2 Kadaikann Vaithennai Begada Misra Chapu Ramaswamy Sivan
3 Sri Chamundeswari Bilahari Adi Mysore Vasudevachar
4 Marukelara Jeyantha Sri Adhi Thyagaraja
5 RTP - Kanna va Mani Vanna Va Kapi (and Ragamalika)
6 Virutham
7 Bolava Vithal (Abhang) Johnpuri Adi Saint Tukaram
8 Hari Smarane Maado Yamankalyani Chapu Purandara Dasa