Concert Details

Song List

# Song Ragam Talam Composer
1 Ksheera Sagara Sayana Devagandhari Adi Thyagaraja
2 Sudha Madhurya Sindhunamakriya Adi Thyagaraja
3 Parathpara Vaacaspati Adi P.Sivan
4 Pahimaam Sri Janaranjani Adi MahaVaidyanaatha Aiyyar
5 Paalinchu Kamakshi Madhayamavathi Adi Syama Sastri
6 Maanasa Sancharare Saama Adi Sadasiva Brahmendrar
7 RTP (Devi Sri Maha Tripura Sundari) Kiravani followed by ragamalika (Dwajavanti, Behag, Revathi, Sindhubhairavi) Khanda jathi Triputa
8 Alai Payude Kaanada Adi Oothukadu Venkatasubbaiyer
9 Notes Shankarabaranam Eka Madurain Mani Iyer
10 Mangalam