Concert Details

Song List

# Song Ragam Talam Composer
1 Tatvamariyan tarama Reethigowlai Adi P. Sivan
2 Sri mathru bhootam Kannada M. Chapu M.n Dikshatar
3 Vijayambike Vimalambike Vijayanagari Adi H. Muthiah Bhagavatar
4 Rama Ika Nannu Sahana Roopakam Patnam . Subramanya Iyer
5 Kanda va va Varali Adi P. Sivan
6 Kapali karunai Mohanam Adi (2 kalai) P. Sivan
7 RTP- Ma mavan sada janani Revathi followed by ragamalika Adi
8 Aye shyamn aye Yaman kalyani Swathi Thitunal
9 Viruthamn followed by Kandan Karunain Puriyum vadivel Bhimplas Adi Guhan
10 Mangalam