Concert Details

Song List

# Song Ragam Talam Composer
1 Chalamela Darbar Adi Thiruvottiyur Thagaiyer
2 Mariyakadaiya Bhairavam Adi Thyagaraja
3 Orajupuchu Kannada Gowla Adi Thyagaraja
4 Seshachala Nayakam Varali Rupakam M.n Dikshitar
5 Va Saravana Bhava Bilahari Adi Koteeshwara Iyer
6 He Kamakshi Ekambareshwari Yadhukula Kambhoji Misran Chapu Andavann Pichai
7 Koluvaiyunnade & Thani Bhairavi Adi Thyagaraja
8 Siva Ganga Nagara Nivasini Punnaga Varali Adi Papanasam Sivan
9 RTP – Kannanai Pani Maname Sivaranjanin (Hamsadwani,n Begada, Ranjani, Surya) Chatusra Jati Triputa Talam
10 Baro Krishnaiya Ragamalika Adi Vijaya Vittala Dasa
11 Thaka Thaka Thaka Endradomo Sivasakthi Adi Bharathiyar
12 Satya Rupa Sundara Ahir Bhairavi
13 Ezu Malai Thirumale Sumanesha Ranjani Adi Satoor Karpagam
14 Thillana Dwajavanti Adi Kadaloorn Subramanyam
15 Mangalam