Concert Details

Song List

# Song Ragam Talam Composer
1 Intha Chalamu Begada Adi Veenai KuppaIyer
2 Varasiddhi Vinayakam Nattai Roopakam Ambi Dikshatar
3 Subramanyena Nayakam Suddha Dhanyasi Adi M. Dikshatar
4 Seshachala Nayakam Bhajami Varali Roopakam M. Dikshatar
5 Nee Vadane gana Saranga K. Chapu Thiagarajar
6 Mohana Rama Mohanam Adi Thiagarajar
7 Thedi vandu Ennudan Aberi Adi Sudhananda Bharathi
8 Enda Velaiyumn Kanda Veliayum Brindavani Tisra Adi Veeramani Somu
9 Thillana Brindavani Adi
10 Tirukedhiswara Mahalinga Kaanada Adi Maharajapuramn Santhanam
11 Sarvamanagala Mangalyen n (Virutham) followed by n Vandekam Saradha Yaman Kalyani K. Chapu Dhayananda Sarawathi
12 Manave Mantralaya Ragamalika Adi A.V.Krishnamachar
13 Kalla Pizhaiyumn (Virutham) n followed by Bho Sambho Revathi Adi Dhayananda Saraswathi
14 Pavamana Sourashtram Adi Thiagarajar