Concert Details

Song List

# Song Ragam Talam Composer
1 Meru Samana Mayamalavagowlai Adi Thiagarajar
2 Devi Brova Samaya Chintamani Adi Syama Sastri
3 Sri Balasubrammanya Bilahari Misra Chapu M.Dikshatar
4 Sri Viswanatham Bhajeham Chaturdasa Ragamalika Adi M.Dikshatar
5 Vinaradana Devagandhari Adi Thiagarajar
6 Koluva Maragadha Todi Adi Thiagarajar
7 RTP- Rama Harikambhoja Bhavathi nuthe Lalithe Mamava hari Harikambodi Khanda Tiruputa
8 Narayana Suddha Dhanyasi Kanta Chapu Purandara Dasar
9 Manickayam Ragamalika Tisra Gathi
10 Sagara Sayana Vibho Bagyasri Adi M.D.Ramanathan
11 Vocal-Virutham –Thandai thai Ragamalika Thayumanavar
12 Andru Ivvulagam Sindhubhairavi Thiruppavai
13 Mangalam