Concert Details

Song List

# Song Ragam Talam Composer
1 Gajanana Mampalaya Mohanam Adi Tulsidas
2 Mamavasada Janani Kanada Roopakam Swathithirunal
3 Sadananda Thandavam Bahudari Adi Achutadaasar
4 Abhaya varaden Sarade Hindolam Khanda Chapu Indira Natesan
5 Kamalambam bhajare Kalyani Adi M. Dikshatar
6 Sharavana bhavan Ghuhane Madyamavathi Adi Papanasam Sivan
7 Virutham
8 Srinivasa Thiruvengada Hamsanandi Adi Papanasam Sivan
9 Parrukkule nalla naadu Jhonpuri Adi Bharathiar
10 Virutham followed by Mangalam Madyamavathi