Concert Details

Song List

# Song Ragam Talam Composer
1 Nada Tanumanisham Chitta Ranjani Adi Thiagarajar
2 Bala kanakamaya Atana Adi Thiagarajar
3 Iniyagilum ninai maneme Poorvikalyani Roopakam Ambujam Krishna
4 Shaantamu leka Sama Adi Thiagarajar
5 Tamadam tagadayya Mohana Kalyani Adi V.R. Gopala Iyer
6 RTP-Pallavi (Sri Valli Devasena Pathe) Natabhairavi Adi-Khandan Nadai Papanasamn Sivan
7 Bhaja Govindam Misra Mand
8 Jagadhodarana Kaapi Adi P.Dasar
9 Bhujaga Shayino Yadukula Kambodi Roopakam Swathi Thirunal