Concert Details

Song List

# Song Ragam Talam Composer
1 Karunimpa Sahana Adi TiruveTTiyoorn Tyaagayya
2 Sadasivan maindane Hamsadhwani Adi Maharajapuramn Santhanam
3 Brahadambikayai namaste Vasantha M.Chapu M.Dikshatar
4 Toli Janmamu Bilahari Jhampa Thiagarajar
5 Sri Kanthimatim Hemavathi Adi M.Dikshatar
6 Ranganathude Sourashtram Roopakam Ponniahn Pillai
7 Narayana nine Suddha Dhanyasi K.Chapu P.Dasar
8 RTP - Pallavi - Shri saraswathi namosthude Arabhi followed  by Varali, Shri, Nattai, Gowlai Tisran Tiruputa M.Dikshatar
9 Nann oru vilayatu bommaiya Navarasa Kaanada Adi Papanasam Sivan
10 Bhuvaneswariya Mohanakalyani Adi Muthiahn Bhagavathar
11 Sarvamangala followed by Madhura madhurameenakshi bhaagEshri Tisran Eka Dayaanandan Saraswati
12 Ninnaiye gadhiyenru bhaagEshri M.Chapu Subramanian Bharathi
13 Petra Taythanai followed by Bho Sambo Revathy Adi Dayaanandan Saraswati
14 Mangalam Sourashtram Adi Thiagarajar