Concert Details

Song List

# Song Ragam Talam Composer
1 Gnananda mayam devam (Slokam)
2 Evvari bodha Abogi Adi Patnam Subramanya Iyer
3 Hastivadanaya namostubhyam Navaroj Misra Chapu M.Dikshatar
4 Ninnujerppa Mandari Adi Patnam Subramanya Iyer
5 Kunitha puruvamum-Enneramum oru kalai thooki Todi Adi Marimutta Pillai
6 Shri pathe neepadha Nagaswarali Adi Thiagarajar
7 Rama katha Sudha Madhyamavathi Adi Thiagarajar
8 Sri suganthi kunthalambike Kunthalam Roopakam M.Dikshatar
9 RTP-Vadivelann adiyarkku anukoolan Ragamalika Tisra Jathi jhampa (misra nadai)
10 Kandan Azhagil Sindhubhairavi-Tilang,n Behag Adi Gurun Sarojananda
11 Bhavayami gopalam Yamann Kalyani Khanda Chapu Annamacharya
12 Ramajogi Kamas Adi Bhadrachala Ramdas
13 Tillana Chandrakauns Adi
14 Mangalam Sourashtram Adi