Concert Details

Song List

# Song Ragam Talam Composer
1 Vanajaksi nine Kalyani Ata Pallavin Gopala Iyer
2 Teliyeleru Rama Dhenuka Deshadi Thiagarajar
3 Manasa etulor thune Malayamarudam Roopakam Thiagarajar
4 Shri Venkatesa Phalamanjari Adi Patnam Subramanya Iyer
5 Divakara tanujam Yadukula Khamboji Eka M.Dikshatar
6 Ni Vada negana Saranga Khandachapu Thiagarajar
7 Varashikhivashana Supradeepa Adi Thiagarajar
8 RTP- Pallavi Un darisanam kidaikuma dayanithe sharavana bhava guhane Shanmugapriya, followed by Rathipatipriya, Vasanthi,n Pasupathipriya Khandajathi Tiriputa
9 Ini enna Sahana Roopakam
10 Narayana nine Suddha Dhanyasi Khanda Chapu Purandara Dasar
11 Rama namanu Desh Adi Thanjavur Shankara Iyer
12 Govardhana giridhara Dharbari Kaanada Adi Narayann Dirthar
13 Maname Dinamu Abheri Adi P.Sivan
14 Ashtalakshmi Ragamalikan (Shri,Nattai, Khamas, Gowla, MargaHindolam, Arabhi,n Malamarutham, Varali, Kedaragowlai) Adi Ravikiran
15 Makutage mangalam Madhyamavathi Adi